Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp

Doel en uitgangspunten

Met het toelatingsbeleid wil Obs Hogenkamp de toelating van kinderen op haar school reguleren om ervoor te zorgen dat zij in staat blijft om haar leerlingen zoveel en zo goed mogelijk (passend) onderwijs te kunnen bieden. Het uitgangspunt van het beleid is er op gericht om de kinderen die worden aangemeld zoveel mogelijk toe te laten. De school hanteert daarbij voorts de volgende uitgangspunten: 1. Door de grootte van het schoolgebouw kan de school niet verder uitgroeien dan 17 groepen. Daarvan zijn er 5 onderbouwgroepen (leerjaar 1/2). Vanaf leerjaar 3 zijn steeds 2 groepen per leerjaar, met een maximum van 56 leerlingen per leerjaar. 2. Met dit aantal groepen en deze groepsgrootte heeft de school een goede (financiële) basis voor school-organisatorische zaken, zoals onderwijsinhoudelijke ontwikkeling, personeelsbeleid en huisvesting. 3. De school kan alleen kinderen toelaten die zij passend onderwijs kan bieden. Als een kind een ondersteuningsbehoefte heeft waarin de school niet kan voorzien, kan het kind niet worden toegelaten. 4. Er wordt bij toelating geen postcodebeleid gehanteerd.

De school maakt bij de toelating geen onderscheid op basis van: levensbeschouwing/geloofsovertuiging van de aangemelde kinderen en/of hun ouders/verzorgers; geslacht, ras en huidskleur, etnische achtergronden, afkomst, sociale status en seksuele geaardheid van het aangemelde kind en/of zijn ouders/verzorgers.
In principe is elk kind welkom en is de school voor elk kind toegankelijk.

Op basis van alle hiervoor genoemde uitgangspunten hanteert de school een aantal criteria of een aangemeld kind ook daadwerkelijk als leerling wordt toegelaten. Ouders hebben de vrijheid in schoolkeuze voor hun kind. De school respecteert die vrijheid zoveel mogelijk.

Voorafgaand aan de inschrijving dient u een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt het aanmeldingsformulier op school verkrijgen. 

Wilt u alle criteria lezen, download dan het volledige document via de knop "Toelatingsbeleid Obs Hogenkamp". 


Toelatingsbeleid OBS Hogenkamp