Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp

Missie en Visie IJsselgraaf scholengroep

“RUIMTE OM TE GROEIEN”

 

Scholengroep IJsselgraaf is een scholengroep met 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Wij geven openbaar onderwijs aan ruim 3000 leerlingen. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind. 

Op IJsselgraafscholen is iedereen welkom. Onze scholen vormen een afspiegeling van de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen en professionals met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en samen optrekken. Diversiteit in de scholen zien we als kracht. Het biedt veel mogelijkheden om elkaar te leren begrijpen en van elkaar te leren. Dat vraagt van iedereen: heb vertrouwen in jezelf en in de ander. We vinden het belangrijk dat iedereen zich in een rijke omgeving ontwikkelt tot een wereldburger die met een open en respectvolle houding een bijdrage levert aan onze samenleving. 

Kinderen en professionals die elke dag groeien! Daar doen we het voor. Het vraagt om onderwijs dat ieder kind past en het doet een beroep op de kundigheid, energie en betrokkenheid van ons, professionals. We creëren onderwijs waarin ieder kind groeit en talenten ontwikkelt. We geven elkaar – leerling en medewerker – de ruimte om als persoon te groeien en je te ontwikkelen. We dagen elkaar uit om te leren van elkaar. 

We leren kinderen om kundig, vaardig en zelfbewust de wereld tegemoet te treden, een wereld die snel en voortdurend verandert. Dat kan door samen te creëren en samen te leren, geloven wij. Door gebruik te maken van de diversiteit onder kinderen en professionals weten we meer en bereiken we meer. We geloven in samenwerken. 

Je mag zijn wie je bent. Ieders talent krijgt de ruimte en iedereen mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen tot een verantwoordelijk mens met respect voor zichzelf, de ander en de omgeving. 

We stimuleren een onderzoekende en ondernemende houding. 

Creativiteit en kritisch denken maakt je sterk voor de wereld van morgen.

MISSIE EN VISIE OBS HOGENKAMP

Op obs Hogenkamp vinden wij het belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich in een veilige leeromgeving kunnen ontplooien en ontwikkelen.
Een fijne sfeer, plezier, ruimte om jezelf te kunnen zijn en sociaal leren zijn daarbij essentiële voorwaarden om kennis en vaardigheden te verwerven.
We spelen hierbij in op de behoeften en talenten van ieder individu, waarbij er ruimte is om de eigen kwaliteiten op eigen-wijze te ontwikkelen en nieuwe te ontdekken.
De respectvolle omgang tussen: leerkracht(en), ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) is de basis van onze samenwerking.
We werken aan een stevige basis voor ieder kind. Dat betekent: kennis en vaardigheden opdoen door een solide aanbod van de kernvakken in een rijke leeromgeving waarbij het uitgangspunt is, dat ieder kind op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. 

 
Ontwikkeling op Eigen wijze (eigenwijs)

Autonomie (eigenaarschap)
Kinderen zien
Talent/kwaliteitsontwikkeling
(Ambitie)

Passie

Betrokkenheid
Gedrevenheid
Persoonlijkheid 
(Ambitie)

Respect

Veiligheid
Vertrouwen
Plezier
Welbevinden