Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp
De ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep actieve en betrokken ouders die samen met de leerkrachten allerlei leuke activiteiten organiseren, bijvoorbeeld met Sinterklaas, Kerst en de avondvierdaagse. Kortom: alles wat school extra leuk maakt!

De OR bestaat uit 10 ouders en 2 leerkrachten en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De ouders hebben zich verdeeld over de verschillende activiteiten, samen met een aantal leerkrachten vormen zij een commissie, die bijvoorbeeld het sinterklaasfeest vorm en inhoud geeft.

Heb je zin om ons te komen versterken, je bent van harte welkom. Vele handen maken immers licht ‘werk’.
Ook als niet ouderraadslid kun je je steentje bijdragen. Door bijvoorbeeld te helpen met de school te versieren, limonade te schenken of te helpen tijdens de avondvierdaagse.
De activiteiten van de OR worden betaald uit de gezamenlijke ouderbijdragen. De OR int en beheert deze bijdragen en legt hiervoor financiële verantwoording af. Naast eerder genoemde activiteiten, worden ook het schoolreisje en de sportdag uit de ouderbijdrage betaald.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de OR? Spreek dan gerust een van ons aan op de het schoolplein of neem contact met ons op via de mail: or@obshogenkamp.nl.
 • Daphne
 • Gladys
 • Yvette
 • Peter
 • Marieke
 • Leonie
 • Christel
 • Martine
 • Vera
 • Margot
 • Marlies
 • Roy