Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp
ZIEK MELDEN

Als uw kind niet naar school kan komen door bijvoorbeeld ziekte, dient u dit op de eerste verzuimdag
tussen 8.00uur en 8.30uur aan ons door te geven. 

Absentiemeldingen kunnen worden doorgegeven via Parro of telefonisch

Onderbouw groep 1 t/m 5 Lohmanlaan 25
0314 39 18 88

Bovenbouw groep 6 t/m 8 Houtsmastraat 11D
0314 39 10 99

Als uw kind niet op school is en wij zijn hiervan niet op de hoogte, dan nemen wij contact met u op.
Als er geen contact is geweest, wordt de afwezigheid aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim. 

Bezoek aan een arts (huisarts, tandarts, orthodontist, oogarts, e.d.) kan soms niet anders dan onder schooltijd. Toch vragen we u om er alles aan te doen om dit buiten de schooluren plaats te laten vinden. Het is storend als leerlingen lessen missen. Is het bezoek aan een specialist niet buiten schooltijd te plannen geef het dan door aan de leerkracht van uw kind.

Het is in overleg met de leerkracht van uw kind ook mogelijk om een e-mail te sturen.