Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp
De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad van OBS Hogenkamp praat mee over
belangrijke beslissingen met betrekking tot de school.
Hierbij mag U denken aan huisvesting, verkeersveiligheid, begroting,
nieuwe leerlingen aanname…

De MR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten die samen
meedenken, adviseren en meebeslissen met de directie van de school.
We vergaderen ongeveer 1 x per 6 weken.
Elke vergadering worden er punten besproken die ingebracht worden
door ouders/leerkrachten/directie of het bestuur.

Onderwerpen van de afgelopen tijd:
Huisvesting/ nieuwbouw
Schoolgeld
Financiën
Leerlingenstop voor alle groepen
Verkeersveiligheid rondom beide scholen

Vragen?
Email adres : mr@obshogenkamp.nl

De ouders in de MR zitten er namens de ouders. We horen dan ook
graag van jullie of er vragen/ideeën zijn over de koers van de school.
Spreek de MR leden aan of stuur een mail.

De oudergeleding van de MR 2021-2022 bestaat uit:
Nicole van der Kemp (moeder van Marre groep 7B en Pim groep 4A)
Marieke Wassink (moeder van Eline groep 6A en Noud groep 4B)
Bart Hogenkamp (vader van Aaf groep 6A)

De leerkrachtengeleding van de MR 2021-2022 bestaat uit:
Natasja Verzijden groep 6B
Jorine Kweldam groep 7A
Edith Raven groep 7B