Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp
Buitenschoolse opvang.

Onder buitenschoolse opvang (BSO) verstaan we de voorschoolse en naschoolse opvang.
Vanaf 07.30uur tot aanvang van de school kunt u uw kind gebruik laten maken van de voorschoolse opvang.
Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om uw kind tot 18.00uur op te laten vangen bij de naschoolse opvang.
De BSO wordt verzorgd door de eigen opvangorganisatie van stichting IJsselgraaf:
 

Op onze school kiezen we samen met SpelenderWijs voor een integrale aanpak.
Dit betekent dat we samen kinderen en ouders op één adres een totaalconcept bieden.
Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, een eenduidig pedagogisch klimaat en afstemming over het activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers van SpelenderWijs en de leerkrachten van de school vormen samen één team dat wordt aangestuurd door de directie van de school.

Wat biedt onze BSO?
Wij verzorgen en begeleiden de kinderen met aandacht.
Wij bieden opvang in huiselijke sfeer.
Wij geven de kinderen de ruimte om te ontdekken, ervaren en bewegen.
Je vindt bij ons een fijne plek, waar je kind zich welkom en veilig voelt.
Onze groepen zijn relatief klein en de ruimte groot en rustig, zodat de kinderen ruimte hebben om lekker te spelen, maar ook om tot rust te komen.

Lekker buitenspelen
Kinderen worden dagelijks gestimuleerd om buiten te spelen. Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor krijgen ze een beter inschattingsvermogen en meer zelfvertrouwen. Daarvoor hebben we alle ruimte: aansluitend aan de school zijn er grote speelplaatsen met speelelementen.

Leuke activiteiten
In huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen. De activiteiten worden samen georganiseerd met de kinderen op basis van eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling; (buiten) spelen, creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. Kinderen zijn vrij om mee te doen met een activiteit.

Openingstijden:
Onze BSO is op de volgende tijden geopend:
Voorschoolse opvang: 7.30uur t/m 8.30uur
Naschoolse opvang: 14.00uur t/m 18.00uur

Inschrijven

Inschrijven kinderopvang

Contact
info@kinderopvangspelenderwijs.nl 
088 99 04 477