Welkom op de website van OBS Hogenkamp Doetinchem
Team | Hogenkamp
jeugd en gezinswerker

Even voorstellen…
    

Wij zijn Bas en Lisa; werkzaam als Jeugd- en gezinswerker vanuit Buurtplein in de wijk Oosseld en Schöneveld. 
Wij zijn aanspreekpunt voor Obs Hogenkamp. Wij zijn er voor mensen in de wijk die vragen hebben over verschillende levensgebieden, zoals opvoeden/opgroeien, financiën, werk en relaties. 

U als ouders kunt bijvoorbeeld vragen hebben over, eten, slapen, luisteren of druk gedrag van uw kind. U kunt zich afvragen ‘doe ik het wel goed?’. Bij dit soort vragen, of op dit soort momenten kunnen wij met u meedenken.

U kunt ons aanspreken voor tips en adviezen, maar ook voor een luisterend oor. 
Wij werken, waar nodig en in overleg met ouders, samen met de basisschool, consultatiebureau, organisaties in de buurt, zorgaanbieders en de huisarts. 
De jeugd- en gezinswerkers werken vanuit een buurtteam. Wij werken vanuit de locatie ‘de Zonneboom’ in de wijk Oosseld.

U kunt ons telefonisch of per mail bereiken; 
Bas: 06-39839227 / b.vanbarneveld@buurtplein.nl
Lisa: 06-28638883 / l.gunsing@buurtplein.nl